Welkom op de website van Psychologenpraktijk Elf

In Psychologenpraktijk Elf wordt in individuele gesprekken hulp geboden aan volwassenen met psychische problemen, die van hun huisarts of specialist een indicatie hebben voor Specialistische GGZ. De hulp kan bestaan uit psychodiagnostisch onderzoek, psychotherapie of nazorg. Psychologenpraktijk Elf is gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek en behandeling van complexe of langdurige problemen als depressie, persoonlijkheidsproblemen, hechtingsproblemen en de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering bij volwassenen. 

● Psychodiagnostisch onderzoek

Psychologische diagnostiek richt zich niet alleen op de precieze aard van klachten en symptomen, maar ook op de samenhang ervan met persoonlijkheid, leefomstandigheden, en jeugd- en levenservaringen. Ook de interactie tussen eventuele lichamelijke klachten of ziekten en psychisch functioneren wordt nagegaan. Methoden van onderzoek zijn gesprek en observatie, aangevuld met vragenlijsten of tests en eventueel gestructureerde interviews. Op basis van het psychodiagnostisch onderzoek wordt een advies gegeven en zo mogelijk een behandelvoorstel gedaan. Het psychodiagnostisch onderzoek kan ook worden uitgevoerd als second opinion bij (stagnerende) behandelingen elders. 

● Psychotherapie en nazorg

Zowel niet-complexe vormen van problematiek die vooral klachtgericht behandeld kunnen worden, als ook complexe, vaak al lang bestaande of steeds terugkerende problematiek die een langer durende en meer op de persoon gerichte behandeling behoeft, behoren tot het aanbod. Na afsluiting van de therapie blijft de cliënt welkom voor nazorg bij (dreigende) terugval. 

● Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

In Psychologenpraktijk Elf wordt onderzoek gedaan naar diagnostische methoden en naar behandeleffecten. 

● Wachttijden

Vanwege de vooral intensieve en langer durende behandelingen is het cliëntenverloop erg laag, waardoor er slechts beperkt nieuwe cliënten in behandeling kunnen worden genomen en wachttijden kunnen oplopen. Momenteel is er een aanmeldingsstop voor onbepaalde tijd.

In verband met vakantie is de praktijk gesloten van 13 tot en met 31 augustus. 

 

Laatste update: 10-08-2018

 

 

Copyright © 2017-2018  R.M. Mosterman. Alle rechten voorbehouden.